tocTable of Contents
clearHide
Sam kończę studia podyplomowe z fizyki. Nie było innego wyjścia
Głos Nauczycielski 23/2022»Głos Nauczycielski 23/2022
Głos Nauczycielski 23/2022»Głos Nauczycielski 23/2022

Einsteinem nie będę

Z Marcinem Józefaciukiem, dyrektorem Zespołu Szkół Rzemiosła im. Jana Kilińskiego w Łodzi, rozmawia Katarzyna Piotrowiak
Archiwum prywatne Podczas naszej rozmowy w pierwszym semestrze tego roku szkolnego powiedział Pan, że uczniowie zamiast lekcji fizyki mają geografię. Powód: brak kadr. Czy przez tych 10 miesięcy udało się uzupełnić luki kadrowe? – Nie. Dopiero na następny rok szkolny udało mi się znaleźć odpowiedniego nauczyciela, dzięki zaangażowaniu mojego zasłużonego fizyka, który od ośmiu lat zwlekał z emeryturą. Sam też kończę studia podyplomowe z fizyki. Nie miałem innego wyjścia, tak ciężko znaleźć...

  • Katarzyna Piotrowiak
    AuthorKatarzyna Piotrowiak