tocTable of Contents
clearHide
Chcemy stworzyć Komisję Edukacji Narodowej jako instytucję niezależną
Głos Nauczycielski 27-28/2022»Głos Nauczycielski 27-28/2022
Głos Nauczycielski 27-28/2022»Głos Nauczycielski 27-28/2022

Edukacja dla przyszłości

Tomasz Kaczor
Reforma edukacji wymaga przywrócenia szkole wolności działania i wolności organizowania procesu nauczania w sposób, który będzie redukować nierówności społeczne, zapewniając wszechstronne wsparcie uczniom
Prawie każdy w Polsce ma coś do powiedzenia na temat edukacji. Na podstawie własnych, dobrych lub złych, wspomnień ze szkoły, szkolnych i egzaminacyjnych przeżyć swoich dzieci lub na podstawie obserwacji doświadczeń rodziny, znajomych, sąsiadów. Dlatego w Polsce 2050 do współtworzenia programu Edukacja dla Przyszłości zaprosiliśmy wszystkich, którzy uczestniczą w procesie edukacyjnym: nauczycieli, uczniów, rodziców, pedagogów i psychologów, edukatorów i naukowców. Nikt nie ma wątpliwości, że...

  • Miłosława Zagłoba*
    AuthorMiłosława Zagłoba*